Obory činností

OCELOVÉ KONSTRUKCE

V oblasti ocelových konstrukcí provádíme tyto činnosti:

 • Montáže a výrobu ocelových konstrukcí, konstrukce potrubních a kabelových mostů
 • Montáže a údržbu technologických i průmyslových zařízení a celků
 • Instalace a montáž průmyslových pracovních strojů
 • Realizaci stavební činnosti průmyslových, inženýrských a bytových staveb
 • Souborné zajištění montáží včetně lešení, izolací, nátěrů
 • Odborné svářečské práce podložené úřední svářečskou zkouškou

Potrubní rozvody


Zařízení pro rozvod plynů

 • Průmyslové rozvody a domovní instalace
 • NTL a STL plynovody pro veřejnou potřebu
 • Médium: plynná paliva
 • Materiál: ocelové, měděné a polyetylénové potrubí


Rozvody technických plynů

 • Médium: bez omezení


Zařízení pro spotřebu plynů spalováním

 • Spotřebiče s výkonem pod 50 Kw
 • Plynové kotle s výkonem 50 kW a více
 • Médium: plynná paliva
 • Prostředí: plynná paliva


Voda

 • Montáž potrubních rozvodů včetně uložení, uzemnění a izolací z běžných jakostí ocelí,

AKV, Cu

 • Montáž plastových potrubních rozvodů do průměru 110 mm


Teplo a vytápění

 • Opravy a montáže kondenzačních kotlů a topných zařízení
 • Montáž výměníkových stanic, infrazářičů a ústředního vytápění včetně projekce
 • Montáže ústředního vytápění, výměníkových stanic včetně projekce kotle
 • Pece, kotle a zařízení v průmyslu
 • Montáž a opravy strojních zařízení
 • Dodávky, rekonstrukce topných kanálů, teplovodů a horkovodů

Technické vybavení

Svařování a dělení kovů

Provádíme svařování všech druhů svařitelných ocelí metodami TIG, MIG, MAG. Pro předehřev a žíhání jsou k dispozici mobilní indukční i odporové žíhačky. Specializujeme se na svařování kovů od nelegovaných ocelí tř. 11 až po vysokolegované tř. 17. Nabízíme technologii specializovaného svařování hliníku a odstředivě litých trubek. Garantujeme vysokou odbornost a zkušenost svářečů špičkovou techniku.

Technologie

Nabízíme profesionální kvalitní, rychlou, komplexní a nepřetržitou údržbu v chemickém, energetickém, plynárenském průmyslu a ve všech příbuzných odvětvích, zejména pak strojní údržby a oprav výrobních technologií, včetně středních, generálních oprav a likvidace havárií, výroby, demontáží a montáží strojních částí těchto technologií.

Rozsah činnosti:

 • kolony s různými typy pater
 • vodní a vzduchové chladiče
 • výměníky tepla
 • pece pro předehřev reakčních médií a směsí
 • skladovací zásobníky
 • potrubní rozvody z uhlíkaté, legované a austenitické oceli
 • reaktory včetně výroby vestaveb
 • tlakové nádoby stabilní všeho druhu
 • speciální zásobníky

Montážní a výrobní organizace