Profil společnosti

Společnost CHEMONTAS s.r.o. vznikla 12.3.2012.

Působíme v areálu SYNTHOMER a.s. (Chemické závody Sokolov) jako montážní a výrobní organizace.

  • Hlavní činností společnosti je:
    • zámečnictví
    • nástrojářství
    • výroba a montáž ocelových konstrukcí
    • potrubních rozvodů všeho druhu a všech médií vč. topenářských prací nejnovějšími technologiemi vytápěnÍ

Montážní a výrobní organizace